top of page

אפריל 2021

עדכון: ינואר 2022

Микроскоп 2.png
דם 1.png
דם 2.png

בדיקת הדם במיקרוסקופ

הסתכלות על טיפת הדם בהגדלת פי 2000 מביאה מידע שלא ניתן לקבל בשום דרך אחרת. גם לא משיגים אותו בבדיקות של קופות החולים. קיימים מצבים כאשר לא ניתן לקבל מידע נדרש לטיפול במחלות כרוניות בלי סוג האבחון הזה. למשל במרים של אירועי לב מסיבה לא ברורה, טרומבוזיס ויכו'. כל בן אדם אפילו שהוא לא מיומן כאשר מזהה תאי דם האדומים דבוקים בשרשראות ארוכות מבין כי דם כזה לא יכול לתפקד כראוי. לא ניתן לדבר על בריאות ו/או טיפול מוצלח במחלות כרוניות אם תפקוד הדם הוא פגום. בדיקת הדם במיקרוסקופ היא חשובה מאוד. להמחשה אני מצרף שתי תמונות  של הדם במיקרוסקופ של אותו בן אדם לפני ואחרי הטיפול.

היום כמעט כל מיקרוסקופ מחובר למחשב. שילוב של שני כלים האלו מאפשר ניצול של יכולות ממוחשבות ידועות יחד עם יכולות אופטיות גם בתחום של רפואה אלטרנטיבית. השילוב מהווה מערכת אחת ייעודית המיועדת לאבחון ייחודי. כל המידע נשמר וניתן לעיבוד. זה חשוב במיוחד לטיפול במחלות כרוניות שהן מתמשכות. 

המיקרוסקופ הוא צעד נוסף למימוש גישות שלי לטיפול במחלות כרוניות המופיעות בדף בית. זאת הרחבת היכולות שלא ניתן להשיג ע"י שום ציוד אחר.

(חיבר אלכס גנשפט)

bottom of page