top of page

אודותיי

מרץ 2021

עדכון: ינואר 2022

מדור שלם אני מקדיש לאלו שאולי ירצו לדעת עליי יותר ממה שמופיע ברשתות חברתיות. אני איש לא צעיר ובמשך חיי יחד עם הידע צברתי לא מעט תעודות. אלו ששייכות לעיסוק של היום או השפיעו על דרכי אפשר לראות פה. דעותיי ניתן להכיר בדף הראשי ובמאמרים / נושאים כלליים.  

הסמכות נוספות

Macro photo of tooth wheel mechanism wit

הסמכות המטפל

A black graduation cap and a certificate

"להיות בריא"

תמונה1.png
bottom of page