top of page
Astonomical часы

יוני 2021

עדכון: ינואר 2022

אורך חיים מותאם אישית

מה אפשר להגיד חדש בנושא ידוע ומשופשף כמו אורח חיים? בפרט כאשר אנחנו חיים בתנאים מסוימים של היום. אך צריך להפנים כמה דברים. ראשית, הגוף מקבל רוב מוחלט של האנרגיה מהסביבה ולא מהאוכל. האוכל הוא בעיקר חומר בניה. חלקו הגוף משקיע בתנועה רצונית. לא ניתן להתווכח עם עובדה שלבן אדם ממוצע יש כ- 5 ליטר של דם שזורם דרך כ – 120.000 קילומטרים של כלי דם (אני לא טעיתי במספרים). אין משמעות מה, למה ואיך זז. עדיין צריך להשקיע אנרגיה בשביל להריץ נוזל סמיך כמו דם דרך כלי דם למרחק של 3 היקפי כדור הארץ. לב האדם ממוצע עובד בהספק של כ – 120 ואט ודוחף את הדם למרחק של כ - 15 מטר. פיזיקה תקפה לגוף בן אדם גם אם רפואה רשמית אומרת אחרת. אין הסבר אחר שהוא מבוסס על חישוב למעט באור שאנרגיה מגיעה עם גלי הסביבה. בן אדם הוא חלק בלתי נפרד מהסביבה וכל תא שלו תלוי ממנה. זה ידועה ומנוצל ברפאות עתיקות אך טרם נקלט ברפואה של היום. מפה חיבור בין רפואות עתיקות לרפואה של היום הוא נחוץ וחיוני. עיקרי הגישה שלי ניתן להכיר בדף בית.

אותה פיזיקה אומרת שבסביבה קיימים 6 תדרים בסיסיים הקשורים לאור השמש (הקשת). הגלים מאותם תדרים יכולים להיות בשלב ישיר או הפוך. מפה המספר מוכפל. אלו 12 מרידיאנים סיניים שהם קבוצות התאים הניזונים מתדר הנמצא שלב מתאים. לכל קבוצת תאים כזאת עם כל סיבוב כדור הארץ יש פרק זמן של פעילות מרבית כאשר היא מגיעה למקסימום ומתחילה לרדת. מפה המספר שוב מוכפל. אלו 24 שעות ביממה, תודות לסינים. לפיכך לדבר על סדר יום ו / או אורך חיים נכון בלי קשר הדוק עם שינויים מחזוריים של הסביבה זה לא נכון מיסודו. קצב היממה הוא הכי חשוב.

כל בן אדם הוא עולם מפני עצמו. לכל אחד יש תכונות שונות וייחודיות שנקבעו למשל ע"י תנודות הסביבה ברגע התעברותו והולדתו. כמובן יש כללים כלליים שמתאימים לכולם. הם ידועים ואני לא חוזר עליהם. אורך החיים של בן אדם בילדותו לא יכול להיות כמו בגילו מבוגר. הדברים ברורים. נכון להתאים אורך חיים בלהתייחס לבן אדם מסוים לפי תכונות מולדות שלו, מצבו, צרכיו ומטרותיו. בדרך כלל תכונות מולדות שמלוות את כל אחד לאורך כל חייו לא נלקחות בחשבון. החלק הזה מפותח ברפואה הודית. באיורוודה זה  כלי בסיסי לריפוי ו / או למניעת מחלות ושמירת נעורים. אני משתמש בתוכנה לגיבוש המלצות לאורך חיים מותאם אישית על סמך א.ק.ג. רפואי. תנסו ותראו איך זה עובד.

(חיבר אלכס גנשפט)

bottom of page