top of page

דצמבר 2022

עדכון: ינואר 2023

מנגנון ההשפעה של רפואת תדרים

מנגנון השפעה ברפואת תדרים

בשביל להבין ולהעריך נכון קשר בין רפואת תדרים לטיפול במחלות כרוניות צריך להכיר בכמה דברים. גוף של בן אדם, מערכות ואברים מתנהלים לא רק ע"י מערכות עצבים והורמונלית. יותר מכך, בעיקר לא על ידן. כל תא של הגוף קולט ופולט מידע בצורת גלים שונים. הגלים מגיעים לא רק מתוך הגוף אלא גם מסביבה קרובה ורחוקה. שילוב הגלים הוא מורה - דרך, המוליך העיקרי של כל תהליכי הגוף. הגלים מאופיינים בתדרים. מפה פילוג התדרים בספקטרום של מערכת/אבר/תא/ אברון התא מציג במדויק כל תהליך שמתרחש בגוף ומצבו. סטייה מספקטרום הרצוי מצביע על תהליך המחלה. במקרה של תהליך ממושך או/ו קבוע המחלה תהיה כרונית. ריפוי של מחלה כרונית הוא קודם כל החזרת ספקטרום התדרים לטווחים רצויים המלווים תהליכים ששייכים למצב הבריאות תקין. כמובן לעשות זאת ניתן בעזרת הרבה מאוד דרכים ושיטות. עם זאת, ברור שהשפעה ישירה על ספקטרום התדרים בעזרת מכשירי תדרים ייעודיים תאיץ תהליך הריפוי. שיטת ההשפעה הזאת קיבלה שם של רפואת תדרים. היא כמובן מאוד עוזרת בריפוי מחלות כרוניות.

מגבלות של רפואת תדרים

בעזרת רפואת תדרים ניתן להשפיע על כל תהליך המתקיים בגוף. עם זאת, צריך להבין שבמקרה שסיבות של שינוי לא רצוי בספקטרום התדרים ישמרו ולא ישתנו הספקטרום יחזור לקדמותו אחרי זמן מה. במקרה כזה רפואת תדרים תפעיל עזרה זמנית או/ו מוגבלת. הסיבות להשפעה יתרה של תדרים לא רצויים בדרך כלל נמצאות בהרגלי חיים ותזונה, מזהמים וחוסר או/ו עודף ברכיבים. צריך לאתר את הסיבות ולבטל השפעתם. אלו הכללים של כל ריפוי הכולל גם בעזרת רפואת תדרים. הנקודה הזאת היא קריטית. צריך להפנים אותה. אם הסיבות נמצאות למשל בחוסר רכיב מסוים אין מנוס למעט להשלים אותו.

לחשוב ולהכיר רפואת תדרים

ברור שרפואת תדרים לא תהיה יעילה פה האם תשפיע בכלל. כמו בכל שיטה גם לה יש מגבלות משלה. אחרי השלמת המחסור יהיה ניתן ע"י רפואת תדרים לכפות באופן מואץ ספקטרום המבטא מצב הבריאות ולדכות תדרים השייכים להופעת המחלה. ניתן לשקול שתי הפעולות במקביל.

רפואת תדרים ומזהמים

רפואת תדרים ומזהמים

תפקיד והשפעת בקטריות, וירוסים ואחרים על בריאות בני אדם נושא מאוד חשוב ומעניין. כמותם ענקית ומפה גם ההשפעה עצומה. מספיק להזכיר שבמעיים של בן אדם מבוגר חיים בין 2 ל - 5 ק"ג של בקטריות. תדרי החיים שלהן קרובים לתדר של בן אדם. אחרת בקטריות ואחרים לא היו מצליחים לשרוד. עם זאת סטיית הספקטרום לכיוון של כל מיני מזיקים מביאה מחלות. למזלנו המזהמים בדרך כלל הם גופים קטנים וחלשים ביחס לבן אדם. מפה הם מאוד רגישים לשינוי תדרים של הסביבה. פה השפעת רפואת תדרים היא יחסית מהירה ויעילה במיוחד.

אני הייתי אומר שבטיפול במזהמים אין כמו רפואת תדרים. מכשירים במשקל של 50 גרם מנטרלים השפעת המזהמים תוך ימים ספורים בלי להתאמץ. עם זאת צריך לזכור שלא ניתן להרוג את כולם ויש לחזור לטיפול ברפואת תדרים באופן סדיר בתלוי מהמצב.

רפואת תדרים וטיפול במחלות כרוניות

אז כיצד לטפל ע"י רפואת תדרים במחלות כרוניות? פה יש שתי נקודות שרצוי לדעת מראש. ראשית, כל טיפול במחלות כרוניות הוא ממושך כיוון שלא ניתן לשנות תהליכים בגוף ולהבריא בן רגע. אולי בעתיד זה יהיה אפשרי. היום זה לא ניתן. שנית, בשביל לנצל רפואת תדרים חייב להיות מכשיר ייעודי. היום מבחר מכשירים השייכים לרפואת תדרים הוא גדול כמו שטווח מחירים שלהם. אפשר לבחור מכשיר לכל כיס ולכל צורך אבל הוא צריך להימצא יחד עם המטופל. אלו שתי הנקודות החיוניות. כל יצרן המכשירים מציג הוראות השימוש משלו. במקרה של שימוש עצמי ברפואת תדרים יש לפעול לפי הוראות היצרן. פה אין מה לחשוב ולדון.

רפואת תדרים עוזרת ויעילה

במקרה ומגיעים למטפל שמשתמש בטיפול ברפואת תדרים באחריותו וגם ביכולתו להוציא הוראות מפורטות מה, איך ומתי להפעיל מכשיר תדרים מסוים. אני הייתי מציין שהבעיה היא לא בשימוש ברפואת תדרים עצמאית. אם לקיים הוראות היצרן מכשירי תדרים הם בדרך כלל בטוחים. הבעיה נמצאת באיתור הסיבות שגרמו למחלה ושינוי ספקטרום התדרים. הניסיון מצביע שדרך כלל הסיבות לא נמצאות באבר שכואב אלא במקום אחר. מפה צריכים ידע וניסיון המשולבים עם ציוד אבחון של רפואה אלטרנטיבית. מומלץ מאוד להגיע לפחות לטיפול ראשוני אצל מטפל מנוסה. אחרי זה שימוש עצמאי ברפואת תדרים ייתן עזרה יעילה והבראה בטוחה.

גישות כלליות לטיפול במחלות כרוניות מוצגות בדף בית.

חיבר אלכס גנשפט.

bottom of page