top of page

יולי 2021

עדכון: ינואר 2022

טיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי

טיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי. סיבות

גישה לטיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי

היום בעולם קיימות לפחות 6 שיטות להגדרה של סינדרום מטבולי והן:

World Health Organization; EGIR-European Group for the Study of Insulin Resistance; NCEPATP III-National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III; AACE-American Association of Clinical Endocrinologists; IDF-International , International Institute for Metabolic Syndrome .Diabetes Federation

טיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי. בעיה של כולם
טיפול בסינדרום מטבולי. פחמימות הן הבעיה

בסבירות גבוהה יש מכונים ומוסדות  נוספים שנתנו לסינדרום מטבולי מבט והגדרות משלהם. קטונתי לדון ולשפוט מי יותר צודק בנושא. גם אין צורך. אין בידיי סטטיסטיקות רחבות בשביל להביע דעה משלי. עדיין ריבוי דעות והגדרות ברפואה מודרנית מצביע שלא הכל כל כך ברור למרות הידע והסטטיסטיקות.

ברפואות לא רשמיות בטיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי לא עוסקים בהכללות של מדינות, עמים וציבורים אלא בריפוי של בן אדם מסוים. עם זאת, אם מגיע מטופל עם עודף שומן רפוי באזור הבטן ומספר על שינויים בלחץ דם ורמת גלוקוז בדם סביר להניח שהתייחסות לתזונה ופעילות פיזית שלו מצד כל הרפואות תהיה אחידה.

אלו שני התחומים החיוניים שייתנו יסוד לשינויים וחזרה למצב הבריאות. רפואה מסוימת רק תפעל דרך גישות וטכניקות הריפוי משלה. גישות עקרוניות שלי מופיעות בדף הראשי.

טיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי. פתחות להצלחה

קווי יסוד בטיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי

הייתי אומר שסינדרום מטבולי זאת מחלה מעניינת. אוסף של כמה בעיות משמעותיות הנתמכות ע"י נטיות תורשתיות, הרגלים תזונתיים והתנהגותיים משפחתיים ותכונות אישיות. אוסף לא פשוטה לטיפול. עדיין כל זה כתמיד עניין של רצון, זמן ומשאבים של מטופל. אם יש לו רצון, זמן ומשאבים הרבה דברים הופכים להיות פתירים הכולל סינדרום מטבולי. רק רצון, זמן ומשאבים שמושקעים בעקביות בנושא מסוים.

אז מה יכול להיות חדש בטיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי שאני מציע? הרי בכל מקרה הטיפול יהיה מבוסס על שינויים תזונתיים והתנהגותיים. הרי זה היסוד הידוע והמוכר. בסופו של דבר הפעילות תהיה מכוונת לשינוי שני התחומים האלו.

מה ייחודיות של טיפול אלטרנטיבי בתסמונת מטבולית

בדרך כלל אדם עם תסמונת מטבולית מכיר את הבעיות וכבר ניסה להתגבר ולשנות את המצב בכוחות עצמו. הוא זקוק לעזרה. היום רק בטיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי בעזרת מערכות אבחון ממוחשבות ניתן לקבל מידע רחב, מכוון ומרוכז העוזר לאותו בן אדם להתגבר על סיבות שגרמו לאוסף של הבעיות. ניתן גם לנצל טכניקות ריפוי חדישות מדעיות שרפואה רשמית טרם אימצה. למשל לבדוק מזהמים שמכתיבים למטופל לרצות סוג אוכל מסוים. להשפיע על המזהמים האלו ולהקטין צורך במוצרי תזונה לא רצויים. ניתן גם לשנות חילוף חומרים באופן טבעי ע"י טיפוח מיקרוביום (בקטריות) התומך בהרגלים רצויים. בדרך כלל מטופל עם סינדרום מטבולי צבר רעלים. ניקוי הרעלים יקל על כל מערכות הגוף וישפר תפקודם. הרגלים תזונתיים ומיקרוביום לא רצויים באופן ודאי הביעו למחסור ברכיבים הנחוצים לתפקוד מערכות ואברים בגוף. גם לזה צריך לדאוג. כל הפעולות המתוארות הן חיוניות בטיפול אלטרנטיבי בתסמונת מטבולית. כל זה מתייחס לכולם באופן כללי בלבד. אני כבר כתבתי שרפואה אלטרנטיבית לא עוסקים בהכללות אלא רק בטיפול של בן אדם מסוים, מצבו ונסיבותיו. זאת אומרת שלמה שכתוב יש להוסיף ייחודיות של כל מקרה. רפואה רשמית לא עוסקת בזה. אולי זאת הסיבה שסינדרום מטבולי אצלה נחשב כלא ניתן להבראה אלא ניתן רק לדיכוי סימפטומים.

טיפול אלטרנטיבי במחלות כרוניות. היום הכל פתיר
חשיבות האבחון בטיפול אלטרנטיבי בתסמונת מטבולית
טיפול אלטרנטיבי במחלות כרוניות בעזרת ציוד ממוחשב

בשביל להצליח בטיפול אלטרנטיבי בתסמונת מטבולית חשוב להבין דבר נוסף. חייבים להשיג מידע הנדרש לבצע כל הפעולות המתוארות למעלה. צריכה להיות רמת אבחון מספקת. הרי ברור שבשביל טיפול יעיל יש לדעת לפחות מה המצב בכל חלקי הגוף מסוימים ותפקודם, מה נמצא במחסור ומה בעודף, מה מצבו אובייקטיבי של בן אדם ומה ייחודי בו. היום זה ניתן לקבל בעזרת מערכות אבחון ממוחשבות הנמצאות רק ברפואה אלטרנטיבית. במקרה מורכב כמו טיפול אלטרנטיבי בסינדרום מטבולי זה חשוב במיוחד. תנצלו את היכולות ותהיו בריאים.

bottom of page