top of page

מערכת ביו רזוננס Vector 11

ביו רזוננס וקטור

יולי 2021

עדכון: ינואר 2022

מערכת ממוחשבת לאבחון אלטרנטיבי Vector 11 שייכת לסוג של מכשירי ביו רזוננס. המערכת פועלת לפי שיטת NLS. היא בנויה על אותו עקרון כמו מכשיר OBERON. כל מה שמתייחס ל - Oberon שייך גם ל - Vector. המערכת Vector 11 יותר מתקדמת. את הגרסה הקומפקטית שלה (שמה שלוש בתוך אחד) לקליטת המידע במגע עם יד של הנבדק ניתן לראות בתמונה מעל הכותרת. כל הפונקציות של מכשירי NLS מרוכזים פה בגוף אחד. 

ביו רזוננס אורה

תוכנת המכשיר יותר מתקדמת ומכילה פונקציות נוספות. היא כוללת 900 תמונות של אברים ואברונים. המערכת יותר מהירה וידידותית למשתמש. אני חושב שרמת הדיוק של שתי המערכות שהן Oberon ו - Vector באותה רמה.

בנוסף למערכת Vector הוספו פונקציות השייכות לרפואה אלטרנטיבית. למשל התוכנה יודעת לבנות אאורה (הילה) של הנבדק ולסמן עליה פגמים במקרה והיא מאתרת בעיות בריאותיות. אני מצרף צילום מסך עם אאורה. לתוכנה הוסף אבחון אמוציות מובילות, מידע לאבחון לפי פנים, לשון, עיניים, הורוסקופ לפי שיטה אירופית ואחרים. אני כמטפל כמובן רציתי להרחיב את היכולות שלי המשתייכות לגישות המופיעות בדף בית.

(חיבר אלכס גנשפט).

bottom of page